Home Ereignisse Szkoła muzyczna w Żarach ma nową salę koncertową

Szkoła muzyczna w Żarach ma nową salę koncertową

0
145
Thumbnail image

Thumbnail imageUroczyste otwarcie sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. G.P. Telemanna w Żarach odbyło się  29 września 2010r.

Przerwaną wiele lat wcześniej inwestycję ponownie realizowano od 2003 roku. Początkowo Ministerstwo Kultury stało na stanowisku, że  dla celów dydaktycznych Szkole Muzycznej I stopnia nie jest potrzebna tak duża sala koncertowa. Sala ta jest jednak istotna dla miasta. Żary, miasto które ma ambicje muzyczne i chce organizować koncerty i festiwale muzyki poważnej, powinno taką salę posiadać. Stąd też uzgodniono wówczas, że miasto włączy się  w proces inwestycyjny i co roku będzie przekazywać środki na dofinansowanie inwestycji, mimo że nie jest to zadanie własne gminy. Natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanuje także stosowne środki do ostatecznego zakończenia budowy sali. Dodatkową korzyścią dla miasta jest fakt, że koszty utrzymania Sali pokrywać będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy prowadzili wówczas dyrektor szkoły Waldemar Wolski,  ówczesny poseł na sejm RP  Franciszek Wołowicz, z miasta Ireneusz Brzeziński oraz z ramienia Ministerstwa Kultury dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr Zdzisław  Bujanowski. W wyniku tych uzgodnień została podpisana umowa o wspólnym finansowaniu niniejszej inwestycji pomiędzy ówczesnym Burmistrzem Miasta Romanem Pogorzelcem, a Dyrektorem CEA Zdzisławem Bujanowskim.

Thumbnail image Thumbnail image

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5,5 mln złotych. W ramach tego budżetu zmodernizowano budynek sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem przestrzennym tj. uporządkowano teren wokół sali, wykonano ogrodzenie, ciągi komunikacyjne oraz kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Dofinansowanie inwestycji pochodziło z dwóch źródeł tj.  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Miasta Żary. Miasto przekazało w latach 2003-2010 na ten cel 1,15 mln zł oraz środki w kwocie 108 tys. zł na zakup fortepianu.  Nie bez znaczenia dla tej wspólnej idei było znaczące zwiększenie aktywności szkoły muzycznej, uczestnictwo w licznych koncertach, przejęcie organizacji międzynarodowych festiwali im. G.P. Telemanna. Działalność ta wpisywała się w życie kulturalne miasta i w pełni jest spójna z budową jego wizerunku.
Otwarcie sali  to także jedno z działań projektu „Śladami Telemanna”  realizowanego przez Miasto Żary przy udziale partnerów – szkół muzycznych z Żar i Weisswasser.  Projekt  jest dofinansowany z programu Lubuskie-Saksonia z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Projekt  zakłada promocję wybitnego muzyka G. Ph. Telemanna, którego imię nosi szkoła muzyczna  w Żarach. W ramach projektu zostanie utworzona  strona internetowa o Telemannie oraz wirtualny spacer „Śladami Telemanna. Podczas otwarcia wystąpi laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, gwiazda muzyki poważniej prof. Piotr Paleczny oraz „Kwartet Śląski”. Otwarcie sali i uroczysta gala to również wyjątkowa okazja do podsumowania jubileuszów 10-lecia aktywnego partnerstwa szkół muzycznych z Żar i Weisswasser i pracy Dyrektora PSM I stopnia w Żarach Waldemara Wolskiego.

Pages 1 2
Comments are closed.

Check Also

Sommer mit Telemann 2022