Home Festiwale Festiwale Telemannowskie – rys historyczny

Festiwale Telemannowskie – rys historyczny

0
142

Postać wielkiego kompozytora epoki baroku – Georga Philippa Telemanna z uwagi na jego pobyt na dworze Erdmanna II Promnitza w Żarach w latach 1704-1708 jako nadwornego kapelmistrza miał duży wpływ na rozwój kultury w zakresie muzyki klasycznej w mieście w tamtych latach, jak również w latach współczesnych. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych odbywały się organizowane przez Urząd Miejski w Żarach pierwsze koncerty poświęcone Telemannowi, w których brali udział wybitni instrumentaliści, śpiewacy, zespoły i orkiestry kameralne.

Historia Festiwali Telemannowskich rozpoczyna się jednak w 1999 roku, kiedy to pracownicy wydziału gospodarki i promocji przy Urzędzie Miejskim w Żarach postawili na promocję tego słynnego kompozytora i mieszkańca Żar. Na początku zdecydowano się wydać płytę z jego utworami. Rozpoczęto poszukiwania i znaleziono wiele utworów w archiwum polskiego radia, które były nagrane przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal „Amadeus”. Po zakupie praw autorskich rozpoczęto prace nad jej wydaniem. Równocześnie nawiązano kontakt z orkiestrą „Amadeus”, z Panią Agnieszką Duczmal i zaproponowano występ podczas promocji płyty. Po wielu rozmowach i ustaleniach znaleziono wolny termin. W ten sposób w Żarach 1999r w grudniu. po raz pierwszy odbył się Koncert Telemannowski.

Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Żarach przy współpracy z dyr. szkoły muzycznej Waldemarem Wolskim w 2000r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem  Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żarach imienia Georga Philippa Telemanna. To był kolejny krok promocji tego wybitnego kompozytora. Wówczas wykonano również tablicę pamiątkową, którą umieszczono przy szkole oraz zorganizowano koncert. Z chwilą nadania szkole im. G.Ph. Telemanna  przejęła ona organizację koncertów. Po dwóch latach w grudniu 2002 roku odbył się I Festiwal Telemannowski. Swoją formułą różnił się on od innych festiwali z uwagi na fakt, że pierwszego dnia festiwalowego bohaterami były nie gwiazdy muzyki poważnej, a uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich z Żar, Weißwasser, Forst i Magdeburga. Stało się to tradycją i niezależnie od ilości dni, których było w różnych latach od dwóch do czterech zawsze to oni inaugurują Festiwal Telemannowski. Przez dziewięć lat istnienia, na scenie festiwalowej przewinęło się kilkudziesięciu artystów, kilka zespołów muzyki dawnej i orkiestr kameralnych. Występowały duety fletowe, tria instrumentalne o różnych składach, kwartety smyczkowe oraz soliści i duety z orkiestrą kameralną. Istotną rzeczą przy zapraszaniu muzyków na festiwal był fakt promocji młodych, utalentowanych muzyków, nierzadko jeszcze studentów, dla których scena festiwalowa była ważnym elementem w rozwoju ich kariery artystycznej. Przy okazji uczniowie mogli poznawać twórczość nie tylko G. Ph. Telemanna, ale również innych kompozytorów, gdyż dla urozmaicenia oferty festiwalowej, wykonywano również utwory twórców późniejszych epok.

Każdy festiwal był współorganizowany i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miejski w Żarach, a szczególnie przez Wydział Gospodarki i Promocji UM. Korzystano również z programów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, programu UE Polska – Brandenburgia 2007-2013 oraz Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Od początku Festiwal Telemannowski ma charakter międzynarodowy z uwagi na uczestnictwo w każdym festiwalu uczniów i nauczycieli szkół partnerskich z Niemiec. Oprócz wymiaru artystycznego festiwal ma bardzo dużą rolę w popularyzacji muzyki G. Ph. Telemanna, którego bardzo urozmaicona twórczość każdego roku dawała nowe doznania emocjonalne i artystyczne licznie zgromadzonej na koncertach publiczności. Nie bez znaczenia jest również fakt integracji młodzieży szkół partnerskich z Żar, Weißwasser, Magdeburga i Forst, która co roku przygotowuje program festiwalowy na Polsko-Niemieckich Obozach Muzycznych. Uczniowie poprzez kontakty z rówieśnikami z drugiej strony granicy, mają możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, nauki języka partnera oraz poznawania interesujących miejsc i historii regionu. Otwarcie w roku 2010 Sali Koncertowej PSM daje nowe możliwości dla dalszego rozwoju i jeszcze bogatszej oferty żarskiej szkole muzycznej.

Waldemar Wolski – Dyrektor PSM I stopnia w Żarach

Comments are closed.

Sprawdź też

Lato z Telemannem koncert 30.07.2023 – zdjęcia i film