Zaprzyjaźnione instytucje

Orkiestra Mitteldeutsche Barock-Compagney

Orkiestra powstała w roku 1998. Współpraca uczestniczących w niej muzyków przebiegała tak dobrze, że opracowywano w kolejnych latach coraz to nowe programy z muzyką barokową na orkiestrę, koncerty solowe i kameralne. Muzycy spotykają się wielokrotnie w roku, aby opracować poszczególne programy koncertów a następnie zaprezentować je w różnych miastach. Orkiestra pracuje w trakcie tych programów, z reguły bez dyrygenta, pod batutą Mistrza Koncertu.

Nazwa  Mitteldeutsche Barock-Compagney zawiera, oprócz danych terytorialnych (obszar działania i pochodzenia jej członków znajduje się w większości w Środkowych Niemczech), również odniesienie do epoki (punkt ciężkości repertuaru znajduje się w muzyce 17 i 18 wieku). Muzycy grają na instrumentach tamtej epoki (oryginały i repliki).
Sposób gry bazuje na wiedzy o historycznych praktykach wykonywania tej muzyki.

W roku 2008 Orkiestra wykonała koncert w Kościele Garnizonowym w Żarach „Pożegnanie Telemanna“.

Pages 1 2